خورشید

آخرین نظرات
  • ۲ ارديبهشت ۹۳، ۱۸:۵۶ - دانش اموز
    very bad
کسب درآمد

۷ مطلب با موضوع «ورزش و بدنسازی» ثبت شده است

 شما می توانید با توجه به تصویر زیر و کلیک بر روی راهنمای مربوطه در پایین تصویر

حرکات مربوط به آن قسمت را ملاحظه نمایید.علیرضا عباسعلی

پشت بازو سیم کش از روبرو

triceps arms exercises photos 

پشت بازو پرسی ماشین اسمیت

triceps arms exercises photos 

پشت بازو دمبل تک دو دست نشسته

triceps arms exercises photos 

پشت بازو هالتر خوابیده

triceps arms exercises photos 

پشت بازو سیم کش خوابیده

triceps arms exercises photos  

پشت بازو هالتر خوابیده شیب بالا

triceps arms exercises photos 

پارالل  

triceps arms exercises photos 

پشت بازو هالتر ez خوابیده شیب پایین

triceps arms exercises photos 

پشت بازو دمبل جفت خوابیده شیب پایین

triceps arms exercises photos 

پشت بازو هالتر پرسی

triceps arms exercises photos 

سیم کش از پشت با طناب

triceps arms exercises photos 

پشت بازو روی نیمکت ( پارالل روی نیمکت )

triceps arms exercises photos

علیرضا عباسعلی

سیم کش بالا دست جمع معکوس

back lats exercises photos 

علیرضا عباسعلی

هاک پا ماشین

quadriceps legs exercises photos 

علیرضا عباسعلی

کشش همسترینگ روی توپ

butt booty exercises photos 

کشش همسترینگ سیم کش

butt booty exercises photos 

علیرضا عباسعلی

جلو بازو سیم کش جفت دست از طرفین

biceps arms exercises photos 

علیرضا عباسعلی
علیرضا عباسعلی